Hernieuwde GZN-acceptatie voor E-Zorg

We zijn verheugd en trots door de VZVZ wederom volledig goedgekeurd en gecertificeerd te zijn als Goedbeheerd Zorgnetwerk. Op 30 januari 2023 hebben we de gebruikelijke tweejarige verlenging van de GZN-acceptatie verkregen. Deze certificering is cruciaal voor zorgaanbieders; je kunt pas aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) als aan het programma van eisen voor GZN’en is voldaan.

Iedere twee jaar wordt er bij zorgaanbieders standaard een auditprocedure afgenomen. E-Zorg heeft ook deze keer weer succesvol deze acceptatie-audit bij VZVZ doorlopen. Tijdens deze test werd gekeken of we aan het actuele Programma van Eisen (versie PvE GZN: 8.0.3.0) voldeden. Concreet zijn er steeds drie onderdelen die de basis vormen voor de certificering:

  1. Het succesvol doorlopen van de acceptatie-audit bij VZVZ
  2. Een technische aansluiting hebben gerealiseerd op de twee datacentra waar het LSP draait
  3. Het aangegaan zijn van een deelnameovereenkomst met VZVZ

Naast deze eisen worden er aanvullende voorwaarden gesteld aan verplichte technische voorzieningen en operationele afspraken voor beheer. Bij E-Zorg zijn alle inspanningen er steeds op gericht de zorgsector zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn daarbij essentieel. Het is van het grootste belang aan de strengst mogelijke standaarden te blijven voldoen en de benodigde certificeringen te blijven behalen. Voor ons als aanbieder, maar net zo goed voor de zorgprofessionals. Zo weet de sector dat E-Zorg tot de absolute top behoort en dat men te allen tijde kan vertrouwen op onze diensten en onze dienstverlening.