september 2021

E-Zorg B.V, hierna E-Zorg  is een dochteronderneming van KPN B.V. en biedt diverse diensten, zoals vaste verbindingen, mobiele verbindingen, internetdiensten en communicatiediensten. Door de aard van onze dienstverlening heeft E-Zorg bepaalde gegevens van u of uw bedrijf nodig.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig, veilig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op uw behoeften.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij weten welke producten en diensten van E-Zorg u gebruikt. Daarom koppelen wij de informatie die wij hebben als u een of meerdere diensten bij ons afneemt. Daardoor kunnen we uw vragen, meldingen (bijv. over een storing) en klachten, snel en goed oppakken.

E-Zorg informeert u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die u gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. Wij sturen u bijvoorbeeld een e-mail met een aanbieding wanneer uw abonnement afloopt of wanneer u uw abonnement kunt verlengen.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop! U moet er iets aan hebben.

Onze belofte:

 • E-Zorg is zorgvuldig met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij E-Zorg veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
 • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u simpele mogelijkheden om uw gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen.
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u over uw privacy hebt gemaakt.

Diensten en uw rechten

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op hebt. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht hiervan vind u hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle gegevens die E-Zorg van u verwerkt voor de producten en diensten die E-Zorg in Nederland op de markt brengt.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Alle B.V.’s die bij de KPN Groep horen voeren hetzelfde privacy beleid. Zo weet u altijd waar u aan toe bent als u een overeenkomst sluit met KPN.

Uw gegevens worden verwerkt door de B.V. met wie u de overeenkomst hebt gesloten voor de dienst die u gebruikt.

 1. Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

Hieronder vind u een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen staan. Het doel van het overzicht is om u in één oogopslag een goed beeld te geven van de gegevens die wij van u verwerken als u van onze diensten gebruik maakt. In dit overzicht staat ook welke keuzes u zelf per dienst kunt maken.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Kijk dan bij de desbetreffende dienst dan krijgt u hier meer informatie over te zien. Wilt u meer weten over de keuzes die u kunt maken en hoe u die aan ons doorgeeft? Kijk dan bij ‘Recht van verzet’. Wilt u weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn? Kijk dan bij ‘Inzage’.

Wij verwerken ook gegevens van u als u onze websites bezoekt, of gebruik maakt van onze apps. Dit staat niet in dit overzicht. Voor een volledig beeld raden wij u aan om ons privacy statement helemaal te lezen. Daarin kunt u ook lezen hoe wij uw gegevens binnen KPN delen  en wat ons beleid is voor het delen van uw gegevens met derden.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging
 • Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst
 • Gerechtvaardigd belang – zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de diensten, het informeren over het gebruik van de dienst, trendanalyse, het voorkomen van fraude, marketing en verkoop
 • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om u persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die E-Zorg van u heeft
 

Diensten

E-Zorgverbinding (vast en mobiel)

Als u bij ons een abonnement afsluit voor een E-Zorgverbinding, u zich als klant aanmeldt óf meedoet met een actie, verwerken wij uw gegevens. Dat zijn gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument (zonder foto en BSN-nummer), bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en IP-adres. Of u dit nou telefonisch, via onze website(s) of schriftelijk regelt.

Als u contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van u geregistreerd en gebruiken wij uw contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als u die telefonisch, via de E-zorg-website of via social media stelt. Deze vastlegging is nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden en acties te kunnen uitvoeren die misschien nodig zijn. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt.

Gebruik van de dienst

Als u gebruikmaakt van onze netwerkdiensten, verwerkt E-Zorg de technische gegevens over uw gebruik die nodig zijn om verkeer over ons netwerk te vervoeren. U kunt hierbij denken aan:

 • De datum, het tijdstip en de duur van een netwerksessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, MAC-adres, IMEI-nummer, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn om verkeer over ons netwerk te vervoeren;
 • Gegevens over de door u bezochte websites (URL’s) die nodig zijn om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden.
 

Deze technische gegevens die wij verwerken bevatten geen inhoud van uw communicatie via het netwerk maar vormen (mogelijk) wel de basis voor de factuur die u van ons ontvangt.

Wat doen we met uw gegevens?

Dienstverlening
E-Zorg verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij uw contactgegevens verwerken. Om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden is de verwerking van URL-gegevens noodzakelijk. Om u een factuur te kunnen sturen, moeten wij naast uw contactgegevens ook bepaalde gegevens over het gebruik van uw aansluiting verwerken, zoals het datavolume. Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen, is verwerking van bepaalde gebruiksgegevens weer nodig, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee de apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume en de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen). Zonder de verwerking van al deze gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Planning, beheer, beveiliging van ons netwerk, spamfilter/virusscan
E-Zorg is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het netwerkverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer. Daarbij kunt u denken aan het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. E-Zorg verwerkt uw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn zo niet langer herleidbaar tot individuen. De inhoud van communicatie bekijken we niet.

Alleen als u ermee hebt ingestemd, kunnen wij hiervoor ook gegevens gebruiken over de websites (URL’s) die u hebt bezocht.

E-Zorg zorgt voor de beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. Wij maken gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het internetverkeer dat over ons netwerk gaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij bijvoorbeeld een bericht tegenkomen met een virus, dan verwijderen wij dit virus en leveren we het bericht alsnog af. Behalve als het om spam gaat.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
E-Zorg is wettelijk verplicht om uw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens voor een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten of de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten, trendanalyse
E-Zorg verwerkt uw contactgegevens en gebruiksgegevens om de dienstverlening te verbeteren en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden. Wij kunnen u bijvoorbeeld laten weten hoe u optimaal gebruikmaakt van de diensten en producten die u bij ons afneemt. Als u tegen dit gebruik van uw gebruiksgegevens bezwaar hebt gemaakt, doen wij dat natuurlijk niet. Uw verbruiksgegevens worden zelfs alleen maar voor dit doel gebruikt als u daarvoor zelf toestemming hebt gegevens. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

Met statistische analyses voert E-Zorg onderzoek uit naar trends in de markt. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze producten, diensten en processen te beoordelen en aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Daarvoor gebruiken wij uw persoons- en gebruiksgegevens, behalve als u daartegen bezwaar hebt gemaakt. Uw verbruiksgegevens kunnen daar ook voor worden gebruikt, maar alleen als u daar zelf mee hebt ingestemd.

Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden
E-Zorg verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na de beëindiging van het contract) en voor de verbetering van de E-Zorg-dienstverlening, behalve als u daartegen bezwaar hebt gemaakt. Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten kunnen wij uw verbruiksgegevens ook gebruiken als u daar toestemming voor hebt gegeven; anders niet. Gegevens over websites die u hebt bezocht, worden hiervoor niet verwerkt.

Uw gegevens worden door E-Zorg verwerkt om aanbiedingen te doen. Die aanbiedingen kunnen wij schriftelijk, telefonisch en elektronisch (onder meer via sms en e-mail) doen, behalve als u bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit apart aangeven. Bekijk hoofdstuk ‘Uw rechten’ van dit privacy statement voor meer informatie hierover.

E-Zorg verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als gegevens wel met derden worden verstrekt voor activiteiten dan is dit niet voor verkoop en gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Daardoor is deze informatie op geen enkele manier meer tot u te herleiden. Wie u bent blijft zo altijd geheim.

Incasso, Verkoop van vorderingen
Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als u afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen wij alle gegevens met hen die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.

Behandeling van klachten over strafbare of onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)
Als u wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet, dan kunt u dat bij ons melden. Als een ander een klacht heeft over onrechtmatig of strafbare informatie die u hebt verspreid, dan kan die ander dat ook bij ons melden. Alle klachten hierover behandelen wij volgens de procedure die is omschreven in de Gedragscode ‘notice-and-take-down’ van de Rijksoverheid. In de Gedragscode is beschreven welke procedure wij volgen als er een klacht wordt ingediend en welke maatregelen wij kunnen treffen. Maatregelen kunnen onder andere bestaan uit het ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie en het – onder voorwaarden – verstrekken van uw naam, adres en woonplaats aan derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
E-Zorg bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor wij ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als u een abonnement bij E-Zorg hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij maximaal zeven jaar. Om fiscale redenen zijn wij wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gebruiksgegevens worden voor factureringsdoeleinden maximaal twaalf maanden bewaard.

Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?
Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle kenmerken die laten zien dat u het bent. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan u kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

E-Zorg websites

Welke gegevens verwerken we van u?
Als u onze website(s) bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van u:

Uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Meer informatie over onze cookies en de keuzes die u hierin kunt maken, vindt u hieronder;

Op sommige E-Zorg-websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer u een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij u om aanvullende informatie, zoals uw bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast vragen wij soms profielgegevens of demografische gegevens, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten;

Wanneer u toegang wilt tot de ‘MijnE-Zorg’-omgeving op onze website(s) dan moet u zich aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Cookies
E-Zorg-websites maken gebruik van cookies en zogenaamde ‘page tagging’-pixels (hierna samen aangeduid als ‘cookies’). Voordat een cookie wordt geplaatst vertellen wij u op onze websites over de soorten cookies die wij gebruiken.

Bij het accepteren van cookies worden alleen functionele en statistische cookies geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren en dat wij het gebruik van onze websites kunnen meten en problemen snel kunnen ontdekken.

Wat doen we met uw gegevens?

Dienstverlening
Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren. En om meldingen naar u te sturen bijvoorbeeld over virussen.

Verbetering van dienstverlening en onze websites, tonen gerichte advertenties
Uw (gecombineerde) gegevens gebruiken we ook om onderzoek te doen en om analyses uit te voeren. Het doel hiervan is om onze diensten en onze websites te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten dat gebruikers na het bezoeken van onze website alsnog contact opnemen met onze klantenservice over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren. Ook gebruiken wij deze gegevens om u beter en persoonlijker van dienst te zijn.

E-Zorg verstrekt de gegevens die we van u verwerken via onze websites niet aan derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
E-Zorg bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor wij ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?
Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat daarna overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan u kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

E-Zorg apps

E-Zorg biedt verschillende apps aan. Welke gegevens wij in zo’n app van u verwerken, waarvoor wij uw gegevens verwerken én hoelang wij uw gegevens bewaren, verschilt per app. In het installatieproces van de app vertellen wij u welke gegevens een bepaalde app verwerkt en welke keuze u hierin zelf kunt maken.

Veel apps verzamelen locatiegegevens om uw (video-)bel- en dataverkeer over ons netwerk te vervoeren. Maar voor bepaalde apps kan het noodzakelijk zijn om ook meer gedetailleerde locatiegegevens (GPS-gegevens) te verwerken. U kunt daarbij denken aan een functie die naar bestemmingen bij u in de buurt zoekt. Als een app van ons zulke gedetailleerde locatiegegevens wil verwerken, dan vertellen wij u dat in de app en geven wij aan welke keuzes u hierin kunt maken.

Hoe worden uw gegevens binnen KPN gedeeld?
Veel klanten nemen meerdere producten of diensten bij KPN af. Misschien neemt u al uw diensten af van het merk KPN, maar het kan ook zijn dat u diensten afneemt van verschillende KPN-merken of verschillende KPN-onderdelen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn combineren wij de gegevens waarover wij beschikken omdat u klant van ons bent.

De informatie die wij verzamelen vullen we aan met informatie die wij van andere bedrijven hebben verkregen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van diensten van andere bedrijven, waardoor wij een algemeen beeld krijgen van uw geografische gebied op basis van uw IP-adres, zodat wij onze dienstverlening ook daaraan kunnen aanpassen.

Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor de volgende doelen:

Dienstverlening
Gebruikt u meerdere diensten van ons? Dan koppelen wij informatie om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierdoor kunnen wij uw vragen, meldingen (bijvoorbeeld over een storing) en klachten, snel en goed afhandelen, ook als u niet alle diensten van één merk of van één bedrijfsonderdeel afneemt.

Verbetering dienstverlening, aanbiedingen
Wij gebruiken de gecombineerde informatie om onze service en dienstverlening te verbeteren. En om ons netwerk, onze producten en onze diensten aan te kunnen passen aan wat onze klanten willen. We kunnen de informatie ook gebruiken om u informatie te sturen, bijvoorbeeld een aanbiedingen waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Natuurlijk respecteren wij daarbij de keuzes die u hebt gemaakt rondom uw privacy.

Verkopen van uw gegevens aan derden voor marketing-, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten

Wat doen wij niet?
E-Zorg verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als wij wel gegevens delen voor hun activiteiten dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Dat betekent dat de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot een individu. Dat u het bent blijft zo dus onbekend.

Wat doen wij wel?

Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden en business partners
E-Zorg schakelt derde partijen in bij bepaalde netwerkdiensten. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot uw gegevens, dan heeft E-Zorg de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Ook als E-Zorg met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken wij duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van uw gegevens. In zulke gevallen zijn er zogenaamde standaardbepalingen afgesloten die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

E-Zorg verkoopt haar producten en diensten ook via partners die wij met zorg hebben geselecteerd. Hiervoor deelt E-Zorg contactgegevens en gebruiksgegevens met haar partners.

Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten
E-Zorg is wettelijk verplicht om uw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten voor een strafrechtelijk onderzoek. Of aan het delen van gegevens met auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

Uw rechten (Inzage, Correctie, Verzet)

Inzage in uw gegevens
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij die gegevens gebruiken.

Op een aantal punten geven wij u de mogelijkheid om zelf aan te geven of u wilt dat uw gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor analysedoeleinden en commerciële benadering, zoals aanbiedingen.

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden via onze websites of in onze app? Dan kunt u een verzoek tot inzage indienen door een brief te sturen. Zorg ervoor dat uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een afgeschermde kopie (zonder pasfoto en BSN nummer) van een geldig legitimatiebewijs bij deze brief zitten. U kunt de brief sturen naar adres dat bij ‘Contact’ staat.

Correctie van uw gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen, zoals er bij ‘Contact’ staat. U krijgt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord van ons.

Recht van verzet, toestemming voor verwerking van uw gegevens

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door E-Zorg
U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door E-Zorg als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen op de manier die bij ‘Contact’ aangegeven staat.

Bezwaar tegen delen van uw gegevens binnen KPN
Wilt u niet dat E-Zorg uw gegevens deelt met andere KPN-merken en bedrijfsonderdelen? Of dat uw gegevens worden gecombineerd. Maak hier dan bezwaar tegen. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen op de manier die bij ‘Contact’ aangegeven staat. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Bezwaar tegen benadering
U kunt bezwaar maken tegen benadering door KPN voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

U kunt los van elkaar bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

 • schriftelijke benadering
 • benadering via SMS/e-mail
 • telemarketing
 

Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen op de manier die bij ‘Contact’ aangegeven staat. E-Zorg zal uw bezwaar zo snel mogelijk verwerken. Wel kan er wat tijd voorbijgaan voordat uw bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het daarom gebeuren dat u toch nog benaderd wordt.

Recht op vergetelheid
In sommige gevallen hebt u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft E-Zorg dan eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in. E-Zorg verwijdert uw gegevens dan.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die KPN van u heeft. Zo kunt u die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. U kunt ook aan E-Zorg vragen of wij de gegevens direct aan die andere organisatie geven.

Klacht indienen bij de toezichthouder
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.

Contact met E-Zorg

ContactSchrijf naar
Functionaris Gegevensbescherming

Dhr. J. Jongenelen

via PrivacyOfficer@kpn.com

Recht op inzage

KPN Klantreacties (o.v.v. Rechten AVG) Postbus 58800
1040 JA Amsterdam 
rechtenavg@kpn.com

Recht op Correctie, vergetelheid en dataportabiliteit

KPN Klantreacties (o.v.v. Rechten AVG) Postbus 58800 1040 JA Amsterdam
rechtenavg@kpn.com

Verzet tegen gebruik gegevens voor analyse, marketingE-Zorg B.V.  (o.v.v. ‘AVG’)
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort
Verzet tegen schriftelijke / E-mail / SMS benaderingE-Zorg B.V.  (o.v.v. ‘AVG’)
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort