Nieuws

De zorgsector is een zeer dynamische sector met constant nieuwe ontwikkelingen. Of dit nu normeringen, technische zaken of beleidsaanpassingen zijn. E-Zorg speelt niet alleen altijd direct in op deze veranderingen, maar neemt regelmatig zelf initiatief.

Mitz

E-Zorg , Itzos en VZVZ gaan de komende maanden aan de slag met een nieuwe gecontroleerde livegang (GLG) voor de online toestemmingsvoorziening Mitz. Het doel is om met een koppeling tussen de Mbox van Itzos en de dienst Apolab van E-Zorg in de praktijk te bewijzen wat de voordelen van Mitz voor de zorgaanbieder en de burger zijn. Op 8 maart ondertekenden informatie-uitwisselplatform E-Zorg en IT-dienstverlener Itzos hiertoe een intentieverklaring. Mitz-beheerder VZVZ zette ook een handtekening en ondersteunt de andere twee partijen bij de livegang.

Lees verder »

Hernieuwde GZN-acceptatie voor E-Zorg

We zijn verheugd en trots door de VZVZ wederom volledig goedgekeurd en gecertificeerd te zijn als Goedbeheerd Zorgnetwerk. Op 30 januari 2023 hebben we de gebruikelijke tweejarige verlenging van de GZN-acceptatie verkregen. Deze certificering is cruciaal voor zorgaanbieders; je kunt pas aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) als aan het programma van eisen voor GZN’en is voldaan.

Lees verder »

Pulse Secure wordt Ivanti

Voor de E-Zorg Remote Access dienst, wordt gebruik gemaakt van een systeem van Pulse Secure. Bij gebruik van een Remote Access account met token, kunt u die naam dus regelmatig tegenkomen.
Medio september 2022 zal een update van het Remote Access platform worden geïnstalleerd, waarbij de merknaam Pulse Secure zal worden vervangen door de naam Ivanti. Dit verandert niets aan het systeem, uw account, uw toegang of uw abonnement; alleen de merknaam en het logo van het achterliggende systeem worden nu gewijzigd.

Lees verder »

Zorgring NHN en E-Zorg komen met toekomstbestendig partnerschap

Stichting Zorgring NHN (Noord-Holland Noord) laat zijn volledige gestructureerde berichtenverkeer voortaan verzorgen door E-Zorg, onderdeel van KPN Health. Via het E-Zorg platform Medische Berichtenservice zullen jaarlijks zo’n 6.000.000 berichten met medische informatie veilig worden afgehandeld voor de regio Noord-Holland Noord. Om de juiste adressering te waarborgen, is voor de generieke functionaliteit ZORG-AB van VZVZ gekozen. Het partnerschap dient als richtinggevende samenwerking op het gebied van interoperabiliteit en veilige gegevensuitwisseling.

Lees verder »

NTA 7516-certificering voor E-Zorg

E-Zorg voldoet 100% aan de in mei 2020 geïntroduceerde NEN-norm voor ad-hoc berichtenuitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie en is daarmee NTA 7516 gecertificeerd. Deze norm bevat eisen gekoppeld aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid bij het versturen van medische informatie via chat of e-mail.

Lees verder »