Nieuws

De zorgsector is een zeer dynamische sector met constant nieuwe ontwikkelingen. Of dit nu normeringen, technische zaken of beleidsaanpassingen zijn. E-Zorg speelt niet alleen altijd direct in op deze veranderingen, maar neemt regelmatig zelf initiatief.

Zorgring NHN en E-Zorg komen met toekomstbestendig partnerschap

Stichting Zorgring NHN (Noord-Holland Noord) laat zijn volledige gestructureerde berichtenverkeer voortaan verzorgen door E-Zorg, onderdeel van KPN Health. Via het E-Zorg platform Medische Berichtenservice zullen jaarlijks zo’n 6.000.000 berichten met medische informatie veilig worden afgehandeld voor de regio Noord-Holland Noord. Om de juiste adressering te waarborgen, is voor de generieke functionaliteit ZORG-AB van VZVZ gekozen. Het partnerschap dient als richtinggevende samenwerking op het gebied van interoperabiliteit en veilige gegevensuitwisseling.

Lees verder »

Hernieuwde GZN-acceptatie voor E-Zorg

We zijn verheugd en trots door de VZVZ wederom volledig goedgekeurd en gecertificeerd te zijn als Goedbeheerd Zorgnetwerk. Op 22 januari 2021 hebben we de gebruikelijke tweejarige verlenging van de GZN-acceptatie verkregen. Deze certificering is cruciaal voor zorgaanbieders; je kunt pas aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) als aan het programma van eisen voor GZN’en is voldaan.

Lees verder »

NTA 7516-certificering voor E-Zorg

E-Zorg voldoet 100% aan de in mei 2020 geïntroduceerde NEN-norm voor ad-hoc berichtenuitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie en is daarmee NTA 7516 gecertificeerd. Deze norm bevat eisen gekoppeld aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid bij het versturen van medische informatie via chat of e-mail.

Lees verder »

Partnership E-Zorg en Van Breda

E-Zorg en specialist op het gebied van persoons-alarmering Van Breda BV zijn een partnership aangegaan. Een samenwerking die voor beide partijen groeikansen biedt, maar daarnaast ook een verbetering in de zorg oplevert. Met name in het domein van de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Lees verder »