NTA 7516-certificering voor E-Zorg

E-Zorg voldoet 100% aan de in mei 2020 geïntroduceerde NEN-norm voor ad-hoc berichtenuitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie en is daarmee NTA 7516 gecertificeerd. Deze norm bevat eisen gekoppeld aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid bij het versturen van medische informatie via chat of e-mail.

Veilige en betrouwbare communicatie in de zorg is de kern van onze dienstverlening. Doel is om zorgaanbieders en hun organisaties te ondersteunen en ontzorgen als het gaat om de veilige communicatie van medische- of persoonsgegevens. Mede daarom zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NTA 7516: de nieuwe Nederlandse norm voor veilige berichtenuitwisseling in de zorgsector. Organisaties en zorgprofessionals die zorg gerelateerde informatie delen moeten kunnen vertrouwen op oplossingen die voldoen aan de strengst mogelijke eisen op het gebied van beveiliging en privacy. Dat is met deze normering geborgd. De NTA 7516 kent 28 criteria. Een aantal criteria voor beleidsregels, maar het grootse gedeelte focust op veilige technologie en gebruikersvriendelijkheid. Denk aan zaken als authenticatie, versleuteling, uitwisselbaarheid tussen verschillende toepassingen en het opslaan van privacygevoelige gegevens.

E-Zorg gevraagd mee te denken bij opstellen NTA 7516

Het delen van medische informatie via chat-applicaties of e-mail wordt ook wel ongestructureerd berichtenverkeer genoemd. Dit soort berichten is vaak eenmalig of voor een specifiek geval of situatie. Bij deze communicatie bestaat het risico, dat er net iets minder zorgvuldig mee omgesprongen wordt. De nieuwe norm specificeert randvoorwaarden voor de veilige inzet van chat en e-mail. NTA 7516 is opgesteld met als uitgangspunt balans tussen veiligheid en gebruiksgemak. Gebruikers met verschillende (technische) oplossingen moeten volledig veilig kunnen communiceren onafhankelijk van het gekozen platform, omdat alle verstuurde en opgeslagen data versleuteld wordt en alleen maar door bevoegden kan worden ingezien.

Veilig Mailen – 100% compliant

Juist omdat wij alle uitgangspunten van de nieuwe norm volledig onderschrijven en ook zelf zeer nadrukkelijk hebben mee ontwikkeld aan NTA 7516 zijn al onze diensten voor ongestructureerd berichtenverkeer uiteraard volledig compliant! E-Zorg voldoet aan de strengste protocollen en eisen op het gebied van privacy en databescherming.

Klik hier, om de E-Zorg verklaring van in- en uitsluitingen in te zien

Toekomst NTA7516

Per 14 mei 2022 is de NTA7516 norm ingetrokken voor elke leverancier.
Er wordt door de NEN, VWS en VZVZ samen met de markpartijen gewerkt aan een nieuwe opzet rond NTA7516, E-Zorg is hier uiteraard ook weer actief bij betrokken.

E-Zorg Veilig Mailen / KPN Zorg Messenger is en blijft NTA7516 compliant!